%

Home / / %
naming (4)
procent1
procent2
procent_wizual_sm

Klient:

Grupa Copernicus

Nazwa:

%

Grupa docelowa:

TFI, doradcy finansowi, działalność maklerska, inwestycje biznesowe

Brief:

Nazwa elitarnego, finansowego magazynu korporacyjnego, wydawanego na zlecenie Grupy Copernicus.
Related Projects