11 zasad tworzenia dobrych nazw

Home / blog / 11 zasad tworzenia dobrych nazw

Naming to nie zabawa. Poniżej publikujemy 11 kryteriów, które bierzemy pod uwagę przy tworzeniu nazwy firmy, marki lub produktu.

Podstawowe 3, pozytywne zasady namingu, które stosujemy, to kwestie ściśle obligatoryjne. Tworzona nazwa musi być:
1.  Łatwa do zapamiętania.
2. Jednoznaczna w zapisie. Inaczej mówiąc: przy dyktowaniu jej przez telefon, nie może być problemu typu: “Jak? Proszę mi to przeliterować”.
3. Ładnie brzmiąca i wpadająca w ucho.
4. Zawsze należy sprawdzić w Urzędzie Patentowym, czy proponowane nazwy nie są już zarejestrowane, lub nie nie powodują konfliktu z podobnymi z branży. Na etapie składania propozycji weryfikujemy je wstępnie w bazach online UP, docelowo jednak, wybraną nazwę dobrze aby od strony patentowej ocenił prawnik.

Podstawowe 2, negatywne zasady namingu to kwestie, które zawsze bierzemy pod uwagę; to przez nie odrzucamy najwięcej pomysłów jeszcze przed przedstawieniem propozycji. Nazwa nie może:
5. Wywoływać negatywnych skojarzeń (przykład: odbiór marki Osram w Polsce).
6.
Brzmieć dwuznacznie w sytuacji, gdy drugie znaczenie jest negatywne, źle kojarzące się lub wprowadzające w błąd. Drugie znaczenie nazwy dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy jest celowe i nadaje jej dodatkowej wartości.

Przy tworzeniu nazwy trzeba odrobić jeszcze kilka “prac dodatkowych”. Nie zawsze wszystkie z poniższych, bo to zależy od tego, co znajduje się w briefie:
7. Zwykle warto, aby nazwa kojarzyła się z branżą, specjalizacją lub usługą, którą opisuje. Nie jest to jednoznaczne; czasem warto stworzyć nowe słowo i samemu nadać mu znaczenie.
8. Jeśli jest takie wymaganie: trzeba szukać nazw z wolną domeną bezpośrednią (np. nazwa: NIPO, domena: NIPO.PL), a więc weryfikować dostępność domen.
9. W wielu przypadkach powinno się przeanalizować, czy nazwa jest “perspektywiczna” tzn. czy można ją bez problemów rozbudowywać o dodatkowe człony, które opisywałyby zakres działalności firmy (bo ten z czasem może się zmienić/poszerzyć).
10. Warto znaleźć grę słowną, lub coś charakterystycznego (nie zawsze – to zależy od briefu), aby nazwa się wyróżniała spośród nazw konkurencji.
11. Powinno się stworzyć nazwę, która dobrze brzmi z claimem (nawet jeśli w początkowym etapie go nie ma, ale wiadomo, że w dalszej perspektywie się pojawi).

A stąd można pobrać nasz brief na nazwę:

brief_naming

agencja namingowa NAZYWAMY.COM
agencja namingowa NAZYWAMY.COM
Od 2007 roku nadajemy nazwy firmom, markom, usługom i organizacjom. Dobre nazwy, dowolnym markom.
Related Posts

Leave a Comment

stolec - zły naming