Definicje: agencja namingowa

Home / blog / Definicje: agencja namingowa

Agencja namingowa – agencja reklamowa specjalizująca się w projektach namingowych, tj. tworzeniu i analizowaniu nazw.

Podstawową ofertą agencji namingowej jest naming, czyli projekty polegające na tworzeniu i odświeżaniu nazw firm, marek, usług, produktów, mediów i in. Ścisły naming to oferta zbliżona do pracy czysto copywriterskiej, dlatego agencje namingowe od agencji reklamowych lub freelance copywriterów odróżnia zakres możliwego wsparcia i realizacji dodatkowych, jakie oferuje agencja, wśród których mogą być np.:

– analiza językowa oraz analiza SWOT proponowanych nazw
– analiza prawna możliwości rejestracji nazw
– obsługa prawna na etapie rejestracji i opatentowania nazwy
– obsługa copywriterska, np. obejmująca stworzenie claimu dla nowej marki
– obsługa brandingowa; naming poszerzony o realizację np. logotypu, CI itp.

Agencja namingowa nazywamy.com realizuje projekty namingowe na wszystkich powyższych poziomach realizacji. Podstawowa oferta namingu obejmuje prezentacje z analizą językową propozycji oraz podstawową analizę dostępności proponowanych nazw w bazach online UPRP.

Opcjonalnie istnieje możliwość zaangażowania w projekt prawnika biegłego w prawie patentowym oraz poszerzenie projektu o dowolne elementy brandingu, realizowanego przez powiązaną z nazywamy.com agencję brandingową NIPO.pl.

A tutaj można pobrać nasz brief na nazwę:

brief na nazwę

Related Posts
naming