Poniżej publikujemy ustandaryzowany cennik realizacji nazw. Podane koszty obejmują pełny proces namingowy, wraz z wstępną weryfikacją nazw w bazach online UPRP i/lub EUIPO oraz przygotowanie prezentacji z omówieniami każdej z propozycji nazw.

Nazwa firmy lub produktu (bez weryfikacji wolnych domen): 2000 zł + VAT
Nazwa z wolną domeną .pl, .eu, .com.pl, .com lub .net (gdy wolna jest losowa
z wymienionych domen):
2500 zł + VAT
Nazwa z wolną domeną .pl, .eu lub .com (gdy wolna jest losowa z wymienionych domen): 2800 zł + VAT
Nazwa firmy z wolną domeną .pl (gdy przedstawiamy nazwy wyłącznie z wolnymi domenami .pl): 3000 zł + VAT
Nazwa firmy z wolną domeną .com (gdy przedstawiamy nazwy wyłącznie
z wolnymi domenami .com):
5000 zł + VAT

Nazwa + claim lub hasło
50% zniżki na towarzyszący nazwie claim lub hasło, zgodnie z cennikiem haseł reklamowych: claimy – cennik.

Nazwa + copywriting – cena ustalana indywidualnie
Praca w oparciu o miesięczne wynagrodzenie, w ramach którego dostarczany będzie ustalony (dowolny) zakres prac copywriterskich (np. nazwa + hasło + copy do wnętrza aplikacji + teksty na stronę produktu)

Systemy nazewnicze – cena ustalana indywidualnie
Koszt zależy od skali przedsiębiorstwa, liczby i hierarchii nazw oraz stworzonej strategii/struktury systemu nazewniczego.

Obsługa miesięczna – cena ustalana indywidualnie
Stałe wynagrodzenie miesięcznie za regularną obsługę namingową. Bazą wyceny jest planowany czas współpracy oraz prognozowana skala wykonanych prac (wyceniana na podstawie przewidywanej liczby roboczogodzin/mc).

 

UWAGA: Ewentualny brak akceptacji (rozliczenie wykonanej pracy bez przekazania praw do nazwy) to koszt rejection fee w wysokości:
Nazwa bez weryfikacji wolnych domen – 800 zł + VAT
Nazwa z wolną domeną .pl, .eu, .com.pl, .com lub .net – 1000 zł + VAT
Nazwa z wolną domeną .pl, .eu lub .com – 1200 zł + VAT
Nazwa firmy z wolną domeną .pl – 1500 zł + VAT
Nazwa z wolną domeną .com – 2000 zł + VAT

Nazwy w naszym portfolio można obejrzeć klikając poniższą grafikę:

naming