Dlaczego warto dokładnie wypełniać briefy?

Home / blog / Dlaczego warto dokładnie wypełniać briefy?

Nie znając możliwie dokładnie potrzeb, możemy tylko próbować na nie odpowiedzieć; byłaby to jednak typowa zgadywanka. Gdy wiemy, do jakiej grupy ma dotrzeć nasza nazwa, claim albo logo, wiemy, jakiego dobrać słownictwa, temperamentu i charakteru dla nowo powstającej lub odświeżanej marki.

Poniżej udostępniamy pełne, dość rozbudowane briefy. Nie znaczy to jednak, że musicie sami je wypełniać od „A” do „Z”. Chętnie doradzamy na tym etapie, jakie rozwiązania zastosować, albo np. jakiego użyć słownictwa, aby nazwa „siedziała” dokładnie w wybranej grupie docelowej. Często więc wypełniamy briefy razem, albo precyzujemy ja wymieniając się e-mailami. Często też nie trzeba wypełniać wszystkich pól briefów, choć nie da się ukryć, że byłoby to idealne.

brief_nazwa

Brief na nazwę

Bardzo charakterystyczny brief, bardzo wyraźnie różniący się od innych briefów reklamowych. Ze względu na bardzo krótki, końcowy komunikat – bardzo często ograniczający się do pojedynczego słowa – nazwa tylko czasem lub częściowo ma za zadanie przenosić merytoryczne komunikaty o marce (zależy to właśnie od wytycznych briefu); częściej ma wywoływać określone emocje lub skojarzenia, dlatego w tym briefie skupiamy się na słownictwie i języku, które mamy stosować, temperamencie marki i pytaniach natury czysto językowej (wybór języka narodowego, charakter bazowego słownictwa itp.)

brief_claim

Brief na claim

A dokładniej – brief na claim lub hasło reklamowe. W obu przypadkach gromadzona wiedza jest taka sama, musimy tylko wiedzieć, czy projektowany slogan będzie funkcjonował wyłącznie w formie claimu, czy np. na pierwszym etapie będzie używany również jako hasło reklamowe – oba te elementy spełniają troszkę inne funkcje, co przekłada się na pierwotne założenia (np. hasła reklamowe zwykle dobrze gdy posiadają call to action, podczas gdy claimy – niekoniecznie).

brief_logo

Brief na logo

Wytyczne projektowania logotypu lub identyfikacji wizualnej zasadniczo są takie same, więc tego typu briefy różnią się wyłącznie zakresem zakładanych prac. W briefie tym, oprócz możliwie dokładnego opisania grupy docelowej, pytamy również o ewentualne wytyczne techniczne, które są potrzebne np. dla zachowania charakteru marki, albo wpisania jej w istniejącą grupę powiązanych ze sobą marek (np. gdy projektujemy logo nowego produktu, który musi być spójny z innymi produktami tej samej grupy usług).

Related Posts

Leave a Comment