Fundament. Dobra praca kreatywna zawsze zaczyna się od dobrego briefu. Gdy dokładnie wiemy, do jakiej grupy ma dotrzeć nasza nazwa, claim albo logo, wiemy też, jakiego użyć słownictwa, temperamentu i charakteru nowo powstającej lub odświeżanej marki.

Poniżej udostępniamy wzory trzech dość rozbudowanych briefów. Nie znaczy to jednak, że czekamy, aż zostaną one wypełnione od „A” do „Z” bez naszej pomocy. Chętnie doradzamy na tym etapie, jakiego na przykład użyć słownictwa, aby nazwa „siedziała” dokładnie w wybranej grupie docelowej. Często wypełniamy briefy razem z Klientami albo precyzujemy je, wymieniając się uwagami w e-mailach. Nie zawsze trzeba też wypełniać wszystkie pola briefów, choć nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie idealne.

brief_nazwa

Brief na nazwę

Bardzo charakterystyczny brief, wyraźnie różniący się od briefów na inne nośniki reklamowe. Ze względu na bardzo krótki, końcowy komunikat – bardzo często ograniczający się do pojedynczego słowa – nazwa tylko czasem lub jedynie częściowo ma za zadanie przenosić merytoryczny komunikat o marce (zależy to m.in. właśnie od wytycznych briefu); częściej ma wywoływać określone emocje lub skojarzenia. Dlatego w briefie tym skupiamy się na słownictwie i języku, które mamy stosować, na temperamencie marki i pytaniach natury czysto językowej (wybór języka narodowego, charakter bazowego słownictwa itp.).

brief_claim

Brief na claim

A dokładniej – brief na claim lub hasło reklamowe. W obu przypadkach wiedza zawarta w briefie jest taka sama, na wstępie musimy tylko wiedzieć, czy projektowany slogan będzie funkcjonował wyłącznie w formie claimu, wyłącznie w formie hasła reklamowego, czy np. na pierwszym etapie będzie używany jako hasło reklamowe, a z czasem zostanie przekształcony w claim. Oba te elementy (claim i hasło) spełniają troszkę inne funkcje, mają więc też inne wytyczne ujęte w briefie (np. dobrze jest, gdy hasła reklamowe mają zwykle call to action, podczas gdy claimy – niekoniecznie).

brief_logo

Brief na logo

Wytyczne projektowania logotypu i identyfikacji wizualnej zasadniczo są takie same, więc tutaj briefy różnią się wyłącznie zakresem zakładanych prac. W briefie na logo, oprócz możliwie dokładnego opisania grupy docelowej, pytamy również o ewentualne kwestie techniczne, które potrzebne są np. dla zachowania charakteru marki albo wpisania jej w istniejącą grupę powiązanych ze sobą brandów (np. gdy projektujemy logo nowego produktu, które musi być spójne z logotypami innych produktów tej samej grupy usług).

Ważne: na życzenie, każdy z powyższych briefów możemy wysłać w uproszczonym formacie tekstowym – serdecznie zapraszamy do kontaktu.