Oferta analiz prawnych, marketingowych oraz językowych, które możemy zrealizować zarówno dla nazw, jak i dla claimów/głównych haseł reklamowych Państwa firm i marek.

Jeżeli Państwa marka posiada już nazwę, ale zastanawiają się Państwo nad jej zmianą, możemy wykonać analizę językową i/lub marketingową (SWOT) istniejącej nazwy. Analiza ta może pomóc podjąć decyzję o ewentualnej zmianie nazwy, rozbudowaniu jej o claim, rozwinięciu lub skróceniu, albo wręcz… o braku zmiany, z ewentualną sugestią, że zamiast tego, warto zainwestować np. w odświeżenie logo marki.

Oferta analiz nazw dotyczy również propozycji kreowanych przez NAZYWAMY.COM – jako opcja dodatkowa. Wszystkie nazwy, przedstawiane przez nas w ramach projektu namingowego, są wstępnie weryfikowane w bazach online UPRP. Jednak zwykle nie zaszkodzi, aby przed wprowadzeniem marki na rynek, przeprowadzić jej pełną analizę prawną w oparciu o doświadczoną kancelarię prawa patentowego.

Analiza prawna nazwy lub claimu
Podstawowa analiza oceniająca zdolność odróżniania nazwy, konflikt lub jego brak wobec już istniejących nazw. Możliwa ocena rejestracji nazwy zarówno na terenie Polski, Europy jak i USA.
Koszt badania dla trzech klas towarowych/usługowych: 400zł + VAT.
Szerszą ofertę prawnych elementów obsługi znaków towarowych opublikowaliśmy tutaj: analizy prawne nazw.

Analiza lingwistyczna nazwy lub claimu
Analiza czysto językowa, weryfikująca nazwę od strony poprawności logicznej, gramatycznej i stylistycznej. Analiza ta wskazuje również potencjał rozwijania nazwy o dodatkowe elementy lub możliwość jej rozbudowy w pełne systemy nazewnicze.
Koszt: 300zł + VAT.

Analiza SWOT nazwy lub claimu
Analiza marketingowa, wskazująca słabe i mocne cechy nazwy, szanse i ryzyka rozwoju. Analiza ta sugeruje możliwe do wykorzystania marketingowego i merytorycznego pola znaczeń i skojarzeń oraz obrazuje potencjał reklamowy nazwy.
Koszt: 300zł + VAT.

WAŻNE: nie analizujemy propozycji nazw przygotowanych przez konkurencję; nie chcemy być posądzeni o brak obiektywizmu. Jeżeli jednak potrzebują Państwo konsultacji odnośnie samodzielnie wypracowanych pomysłów nazwy, albo jako opcji dodatkowej do realizowanego przez nas procesu namingowego – serdecznie zapraszamy.

 

nazywamy (9)