Niektóre koncepcje nazw, aż proszą się o to, aby od razu je zobaczyć. W przypadku projektów namingowych, w których nazwa będzie poddawana np. badaniom focusowym, możemy od razu opracować zestaw nazwa + logo, aby przedstawić go badanej grupie jako kompletną markę.

W ramach pakietowej oferty nazwa + logo, możemy projektować logotypy równocześnie z tworzonymi nazwami; wizualizując w ten sposób najlepsze propozycje nazw. Rozwiązanie to może być droższe od realizacji logo dla już wybranej nazwy (ze względu na większą liczbę pracy przy dodatkowych wariantach logotypu) ale jest dobre np. w sytuacji, gdy pracujemy przy wizerunku nowej, dużej inwestycji wiedząc, że np. nasze propozycje mają być zaprezentowane przed większym gronem inwestorów, wspólników, zarządem spółki lub podczas obszernych badań rynkowych.

Kiedy warto rozważyć stworzenie logotypu równocześnie z nazwą?

– Gdy kilka nazw zostanie poddanych badaniom focusowym podczas których badani muszą wskazać jedną, wybraną nazwę.
– Gdy kilka finalnych propozycji przedstawianych jest do wyboru kadrze zarządzającej wysokiego szczebla.
– Gdy goni nas czas – równoczesna praca nad nazwą i logotypem przyspiesza proces tworzenia marki.

Klasyczny proces realizacji

Jeżeli jednak nie ma pośpiechu, sugerujemy realizację projektu nazwa + logo według następujących etapów:
1. Kreacja nazw zgodnie z naszą ofertą.
2. Ewentualna kreacja claimu marki zgodnie z naszą ofertą.
3. Selekcja 3 najlepszych propozycji nazw (ewentualnie rozwiniętych o claim lub różne wersje claimów).
4. Wizualizacja 3 wybranych nazw w 3 propozycjach logotypu.
5. Po wyborze nazwy i linii graficznej logo – dopracowanie finalnej marki na bazie wybranych propozycji.

Logotypy i identyfikacje wizualne wykreowanych przez nazywamy.com nazw marek realizuje agencja brandingowa NIPO.PL, z którą jesteśmy powiązani biznesowo.

NIPO logo (2)