Zrobimy Twoje zakupy

Home / / Zrobimy Twoje zakupy
Everli
reklama

Klient:

Everli – firma oferująca realizację zakupów z doniesieniem ich do domu

Grupa docelowa:

klienci końcowi, duże polskie miasta

Brief:

naturalny, swobodny claim, podkreślający główny wyróżnik usługi – obsługę szopera, robiącego we wskazanym supermarkecie zakupy za zamawiającego i przynoszącego je mu do domu

Claim:

Zrobimy Twoje zakupy

Opis claimu:

Prosty, jedno­znaczny komunikat, bo czasem ja­sność przekazu (gdy produkt nie jest łatwy do wyjaśnienia, a me­chanika tutaj jest dość skompliko­wana, tzn. trudno w haśle przekazać cały cykl zakupowy pt. „ty zamawiasz online – my kupujemy ci w sklepie – donosimy zakupy do ciebie w 24h”; nawet taki, minimalistycz­ny opis oferty składa się z ponad 10 słów) jest najważniejsza. W takich sytuacjach war­to rozważyć komunikaty, który nie komplikują, ale upraszczają; takim, upraszczającym claimem jest „zro­bimy Twoje zakupy”, który do­tyka samego sedna oferty i w trzech tylko słowach tłumaczy, na czym tak naprawdę ona polega.

Related Projects