W mediach: Nowy Marketing

Home / blog / W mediach: Nowy Marketing

Nasza publikacja na łamach Nowego Marketingu; poświęcona tworzeniu nazw anglojęzycznych.

Zagadnienie: czy nazwa Twojej firmy musi być anglojęzyczna? Sami sobie zadaliśmy takie pytanie i sami sobie spróbowaliśmy na nie odpowiedzieć za pomocą publikacji na łamach serwisu Nowy Marketing.

Wnioski w skrócie:

3 główne argumenty przeciwko nazwie anglojęzycznej:

  • założona ekspansja marki na kraje „nieanglojęzyczne”,
  • brak planu ekspansji marki poza granicami Polski,
  • branża sugerująca proste, polskojęzyczne słownictwo (np.: kupiliście kiedyś w Polsce masło lub mleko, które ma czysto angielską nazwę?).

3 główne argumenty za nazwą anglojęzyczną:

  • założona (w realnym business planie) ekspansja na kraje anglojęzyczne i/lub kraje UE,
  • założona (w realnym business planie) sprzedaż/ofertowanie produktu na anglojęzycznej wersji strony WWW marki,
  • tworzenie nazwy dla marki, która ma działać w branży technologicznej, IT, produkcji gier i innej, w której anglojęzyczne słownictwo jest słownictwem dominującym.

nowy marketing (2)

agencja namingowa NAZYWAMY.COM
agencja namingowa NAZYWAMY.COM
Od 2007 roku nadajemy nazwy firmom, markom, usługom i organizacjom. Dobre nazwy, dowolnym markom.
Related Posts

Leave a Comment