Nasza oferta obsługi prawnej dotyczy fachowego doradztwa w kwestiach związanych z rejestracją nazw zarówno na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak i poza UE. Proponujemy dwa podstawowe produkty prawne:

a) Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.
Badanie dla trzech klas towarowych/usługowych – koszt: 400zł + VAT. Koszt za każdą, dodatkową klasę: 60 zł + VAT. W wyniku badania zostanie sporządzona opinia prawna dotycząca:
1. Zdolności odróżniającej badanego oznaczenia.
2. Wyników poszukiwań znaków towarowych identycznych lub podobnych konfuzyjnie.
3. Rekomendacji dalszych działań, tj. czy badane oznaczenie warto rejestrować lub używać, czy też rekomendowane jest poszukiwanie nowego oznaczenia.

b) Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji.
Koszt uzależniony od wybranego trybu rejestracji:
1. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP – koszt: 450 zł + VAT.
2. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej unijnego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – koszt: 700zł + VAT.
3. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej międzynarodowego znaku towarowego do Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej – koszt: 700zł + VAT.
W zależności od trybu rejestracji zostaną przygotowane stosowne podania lub wnioski, w tym wykaz towarów/usług, dla których chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego w wybranym urzędzie.

Istnieje możliwość szerszego zakresu prac związanych z tematyką prawa własności intelektualnej.