Mobilizer – przykład analizy prawnej

Home / blog / Mobilizer – przykład analizy prawnej

Startujemy z nową marką, agencją specjalizującą się wyłącznie w projektowaniu multimediów na tablety. I przy tej okazji, przeprowadziliśmy analizę prawną jednej z propozycji nazw – jako przykład, możecie ją przeczytać tutaj.

Mobilizer – analiza prawna nazwy

Ocena prawnika:

„W wyniku przeszukania baz danych UP RP, WIPO oraz OHIM odnalazłem dwa identyczne znaki towarowe, których ochrona rozciąga się na terytorium Polski tj. MOBILIZER IR-755089 (zarejestrowany w trybie porozumienia lub protokołu madryckiego) oraz MOBILIZER CTM-

001966753 (wspólnotowy znak towarowy). Uprawnionym do wskazanych znaków towarowych jest Movilitas GmbH (http://www.movilitas.com/) z Niemiec. Cytowane znaki towarowe zostały przeznaczone dla następujących towarów:

klasa 09

Electric and electronic apparatus and instruments, magnetic and optical data carriers, data processing equipment and computers, parts of all afore-mentioned goods; computer programs.

klasa 35
Information processing by collecting, editing and supplying data; providing data for the operation of information and communication systems.
klasa 36
Insurances; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, all particularly via interactive and non-interactive electronic media.
klasa 38
Telecommunications, particularly via interactive and non-interactive electronic media; providing access to directories of information available in data networks, particularly in the internet.
klasa 42

Computer programming and data transmission programming; computer consultancy services; consultancy and development of software for electronic financial services in the internet; development of software interfaces and coding software; maintenance and operation of interactive networks, network components and data processing systems for the transfer of data and information in the fields of banking and financial services and in electronic payment transactions; planning the operation of information and communication systems.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że towary i usługi dla których zostały przeznaczone znaki towarowe, są identyczne z tymi, które mają być przedmiotem marki MOBILIZER. Zatem próba rejestracji oznaczenia w UP RP lub rozpoczęcie jego używania wiąże się z najwyższym ryzykiem uzyskania decyzji odmownej lub skierowania przeciwko Państwu uzasadnionych roszczeń przez Movilitas GmbH. Przykładowo amerykańska spółka Agilix Labs, Inc chciała zarejestrować słowno-graficzny znak towarowy MOBILIZER IR-858854, ale uzyskała odmowę z uwagi na prawa do wskazanych znaków towarowych. Ochrona przedstawionych znaków jest bardzo silna, gdyż są to znaki towarowe słowne.

O ile znak towarowy MOBILIZER IR-755089 można by było próbować wygasić za nieużywanie na terytorium Polski przez nieprzerwany okres 5 lat po dacie uzyskania ochrony (we wstępnym googlowaniu nie stwierdziłem tego faktu), to niezależnie od tego czy spółka niemiecka używa tego znaku na terytorium Polski, nie ma to znaczenia dla skutecznego dochodzenia roszczeń, gdyż wystarczy, że używają wspólnotowego znaku towarowego MOBILIZER CTM-001966753 na terytorium np. Niemiec. Zasada ta wynika z obowiązującego rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym, który to znak ma charakter unitarny, czyli jego ochrona rozciąga się na terytorium wszystkich Państw UE. Mogą skutecznie dochodzić roszczeń o zaniechanie używania ich znaku oraz roszczeń odszkodowawczych.

Proponuję zatem poszukać innej marki…”

Do rady się dostosowaliśmy i wdrożona została inna nazwa: Mobilite.

prawo
Related Posts
Comments
pingbacks / trackbacks
  • Mobilite.pl Blog » A wiecie, że mieliśmy się nazywać MOBILIZER?

    […] analiza znajduje się tutaj: Mobilizer. Ech – naming, niełatwa sprawa. Ale nasze Mobilite też […]

Leave a Comment