Analizy SWOT nazw

Home / blog / Analizy SWOT nazw

SWOT – jedna z najpopularniejszych technik analiz, która uporządkowuje ocenę potencjału wskazanych, niemal dowolnych biznesowo zagadnień. Stosuje się ją we wszelkich obszarach planowania strategii marketingowej i/lub biznesowej. Z powodzeniem można ją użyć do oceny pojedynczego elementu wizerunku marki – np. nazwy.

Samo słowo „SWOT” to akronim, pochodzący od pierwszych liter wyrazów nazywających 4 elementy oceny:
S (Strengths) – mocne strony. Wszystkie punkty, które można uznać za atut, przewagę lub zaletę analizowanego elementu.
W (Weaknesses) – słabe strony. Wszystkie punkty, które można uznać za słabość lub wadę analizowanego elementu.
O (Opportunities) – szanse. Wszystkie punkty, które można uznać za szansę korzystnej zmiany analizowanego elementu.
T (Threats) – zagrożenia. Wszystkie punkty, które można uznać za niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej analizowanego elementu.

W przypadku analiz SWOT nazw, finalnie otrzymujemy cztery listy, które ułatwiają ocenę potencjału marki, która nosi, lub będzie nosiła wskazaną nazwę. Analiza ta podsumowuje, jakie są aktualne, silne strony nazw, a jakie są ich słabości. Z analizy dowiadujemy się też, czy w przyszłości łatwo będzie można daną nazwę rozwijać (szanse), czy przeciwnie – jest ona na tyle hermetyczna, że trudno będzie marce wyjść poza bazową siłę znaczeniową nazwy (zagrożenia).

Related Posts

Leave a Comment