Naming – sugerowany system pracy

Home / blog / Naming – sugerowany system pracy

Nie ma jednego, jedynie słusznego schematu pracy nad nazwą. Również my możemy tutaj dostosować się do wymagań klienta. Mamy jednak pewne sugestie.

Sugerujemy i preferujemy pracę nad nazwami w takim systemie: propozycje → informacja zwrotna → kolejne propozycje (uwzględniające uwagi).

Przynosi on lepsze efekty od jednorazowego przygotowania wskazanej liczby propozycji. Liczba metod tworzenia nazw jest obszerna, dlatego, od odbioru jednych propozycji zależy to, „w jaką stronę” idziemy z kolejnymi. Dzięki temu „uczymy się” projektu, z każdą kolejną serią propozycji coraz bardziej zbliżając się do idealnej nazwy.

Takie podejście daje klientowi jeszcze jedną korzyść: szansę testowania kierunków tworzenia nazw, które w ramach prac mogą być odrzucone jako tzw. „ślepe uliczki”.

Przykładowo; brief może zakładać wykorzystanie w nazwie określonych słów danej branży, jednak w trakcie prac, może się okazać, że słowa te źle brzmią z dosłownie wszystkimi sufiksami i prefiksami, jakie możemy wykorzystać. Albo może się okazać, że słowo, które ma być bazą nazwy, jest już tak wyeksploatowane, że nie ma możliwości jego zarejestrowania w żadnym, nowym wariancie nazewniczym. Wówczas, dzięki proponowanemu schematowi prac, możemy w kolejnej serii propozycji nazw wrócić do projektu „na świeżo” i przetestować inne drogi tworzenia dobrej nazwy. W przypadku systemu pt. „dużo propozycji naraz” nie ma już możliwości skorygowania takich, nie zawsze możliwych do przewidzenia sytuacji.

Related Posts

Leave a Comment