Naming wg. Wikipedii

Home / blog / Naming wg. Wikipedii

Przyglądając się Wikipediowej definicji namingu, mamy wobec niej kilka wątpliwości.

Definicja ta, na chwilę obecną w Wikipedii brzmi tak:

„Naming (z ang. nazewnictwo) to dział marketingu zajmujący się tworzeniem nazw firm, usług, produktów.

Osoba odpowiedzialna za ten etap brandingu ma za zadanie opracować nazwę chwytliwą i łatwą w zapamiętaniu. Fachowe opracowanie nazwy ma na celu zwiększenie sprzedaży jak i lepsze dotarcie i utrwalenie się w umyśle konsumenta. Dział ten często kojarzony jest z copywritingiem, choć są to dwie oddzielne dziedziny, wykorzystywane jednak w wielu przypadkach w tych samych projektach i przez te same osoby.”

Ogólnie – większość elementów definicji się zgadza. Pojawia się tylko kilka niuansów, które świadczą o braku precyzji opublikowanej w Wikipedii definicji, a mianowicie:

1. „…dział marketingu zajmujący się tworzeniem nazw firm, usług, produktów…” – prawda, ale wymagająca uzupełnienia. Naming to również nadawanie nazw komercyjnym imprezom, eventom, budynkom, nagrodom, dzielnicom, książkom, mediom, programom lojalnościowym, audycjom radiowym czy TV itp. Itd.; w zasadzie dowolnym elementom, bez żadnych ograniczeń spełnianej przez nich funkcji (to mogą być nawet komercyjne pseudonimy aktorów czy sportowców) przy jednym, podstawowym założeniu – że nazwy te posiadają walor reklamowo-komercyjny. Tzn., że…

2. …„Naming” definitywnie nie jest „nazewnictwem”. Choć wydają się to być zbliżone procesy, to jednak, technicznie; jest to coś zupełnie innego. Po pierwsze dlatego, że „nazewnictwo” występuje w dwóch rozumieniach: jako zbiór zasad nadających nazwy np. kolejnym pierwiastkom, planetom, albo innym, ustandaryzowanym procesom, a po drugie, jako oficjalne nadawanie nazw np. ulicom miast. W obu tych przypadkach nazewnictwo nie musi posiadać waloru reklamowego, który jest niezbędny w przypadku namingu.

3. „…Fachowe opracowanie nazwy ma na celu zwiększenie sprzedaży…”zazwyczaj tak, ale nie jest to wymóg niezbędny. W przypadku np. tworzenia nazwy kampanii społecznej (typu: „Stop Wariatom Drogowym” – swoją drogą; bardzo dobra, choć nie nasza nazwa), nazwa nie ma na celu sprzedawanie niczego, a odniesienie określonego celu.

4. „Dział ten często kojarzony jest z copywritingiem, choć są to dwie oddzielne dziedziny…” – to już bardzo nieprecyzyjny zapis. Technicznie, naming jest raczej częścią copywritingu i bardziej można go traktować jako wąską, ale nadal czysto copywriterską specjalizację, niż osobną dziedzinę (osobną dziedziną jest natomiast „nazewnictwo”). Powód jest prosty: copywriting to zasadniczo tworzenie dowolnych treści o walorach reklamowych, a nazwy, tworzone przez copywriterów powinny spełniać określone założenia reklamowe (niekoniecznie czysto sprzedażowe), wypełniają więc podstawowe kryterium definicji copywritingu – są komercyjne.

naming

Related Posts

Leave a Comment