Referencje: Indemar

Home / blog / Referencje: Indemar

Dobre słowo za wykreowanie nazwy nowego operatora telekomunikacyjnego (Internet + TV + telefon). A nawet: więcej niż dobre.

“…Przekonała nas też techniczna wiedza Tomka, dlatego postanowiliśmy zlecić realizację nazwy agencji NAZYWAMY.COM.

Potwierdzamy, że przedstawione propozycje były ciekawe, zgodne z założeniami, a nazwę wybraliśmy już z 2 serii propozycji i aktualnie trwają prace nad budową infrastruktury i wprowadzeniem nowej marki na rynek.”

referencja naming Indemar (5) referencja naming Indemar (4) referencja naming Indemar (2) referencja naming Indemar (1)

agencja namingowa NAZYWAMY.COM
agencja namingowa NAZYWAMY.COM
Od 2007 roku nadajemy nazwy firmom, markom, usługom i organizacjom. Dobre nazwy, dowolnym markom.
Related Posts

Leave a Comment