Mamy nazwę. Co dalej?

Home / blog / Mamy nazwę. Co dalej?

Warto pamiętać, że to nie domena internetowa, nazwa przedsiębiorcy lub niezarejestrowany znak towarowy (tzw. „trademark”, symbol ™) dają nam w pełni satysfakcjonującą ochronę, jaką może nam dać zarejestrowany znak towarowy ®, czyli objęty prawem ochronnym.

Tekst: Grzegorz Kuchta
Prawnik ds. własności intelektualnej

Legendarne ®. Kiedy możemy je zdobyć?

Prawa własności przemysłowej obejmujące nazwy firm, produktów, usług itp. cechuje terytorializm ochrony. W związku z tym prawo ochronne na znak towarowy rozciąga się na terytorium określonego państwa lub zbiorczo kilku państw, np. na terenie obszaru całej Unii Europejskiej. Zakres protekcji zależny jest od tego, gdzie wnioskowaliśmy o rejestrację i gdzie ją uzyskaliśmy. Powinniśmy zatem poszukiwać ochrony tam, gdzie znajdują się nasze rynki docelowe.

Rejestrację nazwy w Polsce można uzyskać poprzez decyzję Urzędu Patentowego RP (dalej: UP RP). Jeżeli w trakcie postępowania zgłoszeniowego urząd stwierdzi, że zgłoszone oznaczenie spełnia przesłanki ustawowe uzyskania prawa ochronnego (czyli posiada zdolność odróżniającą i nie jest identyczne lub podobne konfuzyjnie do wcześniejszych oznaczeń), uzyskamy monopol na używanie znaku towarowego dla towarów lub usług określonych w podaniu.

Wejdźmy do UE. Z mocną nazwą

Jeżeli rozpatrujemy wprowadzenie naszego towaru lub usługi na terytorium Unii Europejskiej, warto wziąć pod uwagę zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej OHIM) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Jedną decyzją tego organu uzyskujemy prawo ochronne na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym również Polski. W tym przypadku spotkamy się jednak z odmiennym systemem rejestracji znaku.

W przeciwieństwie do UP RP OHIM nie bada z urzędu identyczności i podobieństwa konfuzyjnego znaków towarowych. Tę kwestię pozostawia on sobie do rozstrzygnięcia w ewentualnym postępowaniu spornym. Z urzędu OHIM bada bezwzględne przeszkody rejestracji, czyli sprawdza zgłoszone oznaczenie pod kątem tego, czy może ono w ogóle być znakiem towarowym. Jeżeli oznaczenie pomyślnie przejdzie badanie bezwzględnych przeszkód rejestracji i nikt nie zgłosi sprzeciwu, wówczas uzyskamy ochronę.

A może sięgamy całego świata?

Rozważyć można również rejestrację międzynarodową za pośrednictwem Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. W tym trybie można wytypować już obszary prawa, wskazując poszczególne państwa globu, np. Japonię, USA, Niemcy i wiele innych. Jednak podstawą takiej rejestracji jest uprzednie dokonanie zgłoszenia krajowego lub wspólnotowego. Rejestrację międzynarodową znaku towarowego uzyskujemy zgodnie z prawem znaków towarowych wybranego państwa. W jednym z nich może to być opisane badanie merytoryczne, podobnie jak w UP RP, gdzie indziej odbędzie się to identycznie z badaniem formalnym, jakie przeprowadza OHIM. Mogą to być również systemy rejestracji, które posiadają charakter mieszany.

Niezależnie od tego, gdzie uzyskaliśmy prawo ochronne, trwa ono 10 lat od daty zgłoszenia. Można też przedłużać je na kolejne dziesięcioletnie okresy ochronne. Prawo to daje nam prawny monopol i pomaga skutecznie zwalczać nieuczciwą konkurencję, jest więc bezsprzecznie wartością dodaną naszej działalności.

Grzegorz Kuchta – kontakt:
e-mail: grzegorz@nazywamy.com
tel.: 607 205 792

prawo - fot.: Bartłomiej Senkowski

Related Posts

Leave a Comment